Energioptimering med åtgärdsprogram

Vid en kartläggning mäter man olika parametrar för att skapa en komplett bild av beteénde och kostnad för tryckluften. Kartläggningen efterföljs av analys där målet är att presentera åtgärder med hög enegieffektivitet.
energi analys1energi analys1
energi analys

Mätparametrar för bästa spårbarhet

  • Energi (Komp & tork)
  • Tryck (Kartläggning)
  • Flöde (Termisk mätning)
  • Läckage
Samtliga ovanstående parametrar loggas under ca 14 dagar via en GPRS logger som levererar onlinedata.