ProductCake1ProductCake1
ProductCake
M 171 008M 171 008
M 171 008
M 500 001 tcm12 374340M 500 001 tcm12 374340
M 500 001 tcm12 374340

HYRLUFT

Vi har även möjlighet att leverera tryckluft per m2 för en fast månadskostnad. Produkter, underhåll och driftsansvar ingår.

Transportabel kompressor uthyres
Vi har även en transportabel kompressor som ger
Max 12 bar      max 12 m3/min
samt att den har riktig efterbehandling för torrare luft


BIGBOY för Löken och Melin

M 500-2 är vår effektstarkaste mobila kompressor. Den sätter en ny standard i 50 kubiksklassen och producerar tryckluft från 4 till 10,3 bar. Maxkapaciteten ligger på mellan 38 m³/min (10,3 bar) och 45,8 m³/min (6,9 bar). M500-2 är bland annat anpassad till uthyrningsföretagens krav, då den kombinerar en oljefri skruvkompressors fördelar med att den är mobil.. Dessutom kan den lätt integreras i andra kompressoranläggningars styrning.

Säkrad tryckluftsförsörjning
Big Boy M 500-2 används bl a inom industrin - när det handlar om att säkra tryckluftsförsörjningen vid underhålls- eller ombyggnadsarbeten. Andra användningsområden är i raffinaderier för att spola rent rörledningar - eller vid t ex vid tunnelbyggen.

Maximal energieffektivitet
Hjärtat i kompressorn är en beprövad oljefri tvåstegs-skruvkompressor. Tack vare en specialbeläggning som tål temperaturer på upp till 300 °C visar rotorerna ingen mätbar nötning även efter många års användning. Detta innebär att energieffekten blir varaktigt optimal och att bränsleförbrukningen inte blir högre än i början ens efter många tunga arbetstimmar. Tack vare den stora bränsletanken klarar den tvåskift. Den inbyggda Caterpillar-dieseln på 447,5 kW uppfyller tack vare det integrerade sotpartikelfiltret steg IIIB i EU:s avgasdirektiv.