Torkar för kompressorer hos AJ Tryckluft

Torkar AJ TryckluftTorkar AJ Tryckluft
Torkar AJ Tryckluft

Torkar av kvalitet en förutsättning för ren tryckluft

Luftens renhetsnivå är på många sätt grunden i all tryckluft. Rätt filter i kompressorn hjälper till att göra tryckluften ren, men det behövs nästan alltid torkar för att nå rätt renhetsgrad och ta bort rätt mängd fukt från tryckluften. Oavsett vad du behöver för torkar för att du ska kunna ha en trygg och säker tillgång till tryckluft, kan du få hjälp av oss. Med 40 års erfarenhet av uppdrag inom tryckluftsinstallation har vi kunskap och kompetens som gör att du kan göra rätt val.

Fråga oss, så får du hjälp. Att inte ha kontroll över de specifikationer som gäller tryckluft vid till exempel livsmedelsproduktion eller vid tillverkning av läkemedel leder till att produkterna som produceras riskerar blir felaktiga och produktionen otillåten. Vad olika produktioner och tillämpningar kräver finns i ISO 8573-1:2010, där olika produktioner är indelade i olika ISO-klasser.

Torkar för alla sorters tryckluft

Du hittar både kalla och varma adsorptionstorkar, kyltorkar, hybritec-torkar samt membrantorkar hos oss. Alla har sina styrkor och funktionalitet. Genom åren har vi skannat av marknaden och valt ut leverantörer som håller och kan leverera de mått på kvalitet som behövs. Det gör också att du får ett bra utbud att välja mellan. Ofta behövs flera torkar i en tryckluftsanläggning och temperaturen på den rena luften kan varierar inom samma produktionsprocess, vilket också påverkar vilka torkar som behövs. Med en noggrann behovsanalys och stor kunskap vad som krävs inom olika standarder och specifikationer får du hjälp av oss.

Att investera i rätt tork minskar risk för ökade kostnader

Ett gott råd är att välja med noggrannhet . Även om en tork är en förhållandevis liten investering, är det inte ett val som ska stressas fram eller fattas lättvindigt. Att välja fel tork kan göra att du få oren luft, fukt i luften och att kondens uppstår i rör som ska föra tryckluften framåt. Det i sin tur kan öka slitaget på din anläggning onödigt mycket och även göra produktionen eller produkten oduglig. Fundera på vad du behöver och fråga oss gärna om råd. Din tork behöver också regelbunden service för att hålla längre och alltid prestera på  topp, något vi kan lösa med ett bekvämt serviceavtal.