Kompressorservice

Servar alla typer av kompressorer. Vi besitter spetskompetens inom de tre största märkena i Sverige och detta gör oss unika eftersom många kunder har flera märken i sin maskinpark och vi kan erbjuda en totallösning på;
 • Kaeser
 • Atlas Copco
 • Inger Soll Rand
Men servar även alla andra märken utan problem.

BSD 75 SFC Station tcm8 365205 2BSD 75 SFC Station tcm8 365205 2
BSD 75 SFC Station tcm8 365205 2
SECOTEC KYLTORKSECOTEC KYLTORK
SECOTEC KYLTORK

Torkservice

Servar alla typer av tryckluftstorkar, och byter torkmedel.
Våran styrka är att vi kan utföra service på torkar under full drift i hela landet till förmånliga priser. Viktigt är förebyggande underhåll enligt schema för att undvika stopp av torken som är en vital komponent i tryckluften. Vi bygger om tork och styrsystem för att säkerställa driftsäkerhet.

Våran kompetens är bred och omfattar:
 • Hamrin (AH o VX)
 • Deltech (Delair)
 • Ultrafilter
 • Domnic Hunter
 • Atlas Copco (BD MD CD FD)
 • HIROSS
 • Kompauto (AD)
 • BEMA

Turboservice

Här är vår styrka att vi har tillgång till fullständig WORKSHOP hos en samarbetspartner i Italien där vi kan utföra alla renoveringsmoment på kortast möjliga tid, vilket i sin tur kan spara pengar åt kunden.
Styrkan sitter i att vi kan erbjuda renovering i mycket större utstäckning än våra konkurenter utan att förkorta garantitiden.
Vi utför service och totalrenoveringar på;
 • Ingersoll Rand (Centac)
 • Cooper (Cameron)
 • Atlas Copco
TURBOTURBO
TURBO
ProductCakeProductCake
ProductCake

Luft per m3  ( SAU )


Vi har även möjlighet att leverera tryckluft per m3 för en fast månadskostnad.

Det som ingår är:
 • Produkter
 • Underhåll
 • Driftsansvar
Industri dagIndustri dag
Industri dag

Läcksökning med åtgärdsprogram

Läcksökning är ett kraftfullt verktyg när det gäller energibesparing. Det gäller bara att åtgärda läckagen , vilket AJ Tryckluft även erbjuder.

Energioptimering med åtgärdsprogram

Vid en kartläggning mäter man olika parametrar för att skapa en komplett bild av beteénde och kostnad för tryckluften. Kartläggningen efterföljs av analys där målet är att presentera åtgärder med hög enegieffektivitet.

Mätparametrar för bästa spårbarhet:
 • Energi (Komp & tork)
 • Tryck (Kartläggning)
 • Flöde (Termisk mätning)
 • Läckage
Samtliga ovanstående parametrar loggas under ca 14 dagar via en GPRS logger som levererar onlinedata.

SERVICESERVICE
SERVICE
KAESER BLASMASKINERKAESER BLASMASKINER
KAESER BLASMASKINER

Nyckelfärdiga tryckluftsinstallationer

Vi hjälper er från start till slutinstallering och ingångkörning:
 • Anlalys
 • Tung hantering (av både gammalt och nytt)
 • Rörinstallation
 • Elinstallation
 • Uppstart
 • Underhållsavtal

Hyrluft

Vi har även möjlighet att leverera hyrtryckluft med begagnade stationära eller transportabla kompressorer
TRANPORTABEL KAESER M 115TRANPORTABEL KAESER M 115
TRANPORTABEL KAESER M 115

Kylarrengöring/Kemrengöring

Vi rengör slutna kretsar samt enstaka kylare från kalk och smuts t.ex.
 • Plattvärmeväxlare
 • Kompletta kompressorer
 • Kylare I trycklufts torkar

Elmotorservice

Utför service på motorer tillhörande våra produkter.
Lagerbyten utförs hos kunden i så stor utsträckning som möjligt för at förkorta stilleståndstiden så mycket som möjligt.

Bild vara tjansterBild vara tjanster
Bild vara tjanster