Tjänster

Service

Med rätt service i rätt tid sparar du kostnader och kan undvika onödiga produktionsstopp. Tillsammans ser vi till att du får maximal nytta och effekt av din kompressor och din tryckluftsanläggning.

Energioptimering och läcksökning

Se till att din anläggning inte släpper ut luft på fel ställen och spara både kostnader och energi. Med läck-sökning och hjälp att justera eventuella läckor sparar du resurser för framtidens produktion.

Tryckluftsinstallation

Se till att du har en trycklufts-anläggning som motsvarar din produktion idag och har flexibiliteten inför framtiden. Tillsammans med
AJ Tryckluft får du en skräddarsydd lösning och möjlighet till smidig installation och service.

Hyrluft

Hyr eller köp begagnade kom-pressorer av oss. Att hyra ger dig flexibilitet att byta upp eller snabbt kunna förändra din trycklufts-anläggning efter behov. Med en begagnad kompressor kan du få tysk kvalitet till ett riktigt bra pris.