Styrsystem hos AJ Tryckluft

använd intelligent tryckluft – välj styrsystem från oss

Med en samkörningsenhet och webbserver i samma enhet gör att din tryckluftanläggning både blir enklare att köra och att du kan följa upp effekt, resultat och kopplingsförluster. En rad olika uppgifter dokumenteras och sparas i webbserver, uppgifter som sedan enkelt via en ADA-fil kan flyttas vidare till företagets affärssystem. Det gör att du med hjälp av tysk kvalitet, från Kaeser, får ett prisvärt styrsystem som har en rad smarta extra funktioner.

Modern kommunikation hjälper din tryckluftsanläggning och din produktion

SAM, Sigma Air Manager 4.0, från Kaeser är en samkörningsenhet som också innehåller en webbserver där händelser löpande dokumenteras och registreras. Alla uppgifter loggas
ett år tillbaka och kan tankas över i ditt affärssystem. Det gör att din ekonomiavdelning till exempel kan se energiförbrukning och kostnader medan produktionsavdelning kan följa tryckluftssystemets drifttillstånd. Vi ger dig en enkel och bekväm installation och startar
upp integreringen med affärssystem. Systemet är förberett för uppdatering och utbyggnad vilket gör att ditt företag inte behöver investera i ny programvara. Kontakta oss för
mer information!


STYRSYSTEMSTYRSYSTEM
STYRSYSTEM

Välj ett säkert industriellt styrsystem:

SAM 4.0 registrerar samtliga dimensioner och förluster som påverkar ditt tryckluftssystem, beräknar det möjliga optimala värdet och styr anslutna komponenter utifrån det.
SAM 4.0 är säkert och pålitligt. Tillsammans med Kaesers eget Ethernet-nätverk Sigma Network får ditt företag en infrastruktur som uppfyller alla krav som ställs ett industriellt styrsystem.
SAM 4.0 är effektivt och hjälper till att optimera företaget produktion. Du får energistyrning enligt ISO 50001, vilket gör det lättare att arbeta förebyggande med underhåll och ger låga livscykelkostnader.