Service hos AJ Tryckluft sparar kostnader

Skräddarsydd service är kostnadseffektiv

Hos AJ Tryckluft får du alltid behovsanpassad service. Det betyder att din anläggning och dina kompressorer får service i rätt tid och när de behöver det. Istället för fasta scheman
ser vi till status och hur maskinerna är påverkad av driften, och efter det anpasssas underhållet. För flera av våra kunder har det betytt att underhållskostnader minskar samtidigt som maskinens prestation blir optimal och funktionen håller toppkvalitet under en längre tid.

Servicelöftet från AJ Tryckluft

När du väljer oss som servicepartner ser vi till att din maskin har god kondition och ser till att filter- och oljebyten blir gjorda i rätt tid, att oljetemperaturer är rätt och att all mekanik och teknik fungerar som det ska. Du får service som tar hand om detaljer, men inte missar att kontrollera helheten och testar att maskinen har den driftsäkerhet som förväntas.
Det gör också att vi planerar nästa service baserat på dagens status på maskinerna och hur lång tid det har gått mellan servicetillfällena. Av oss får du ingen service med fasta intervaller, utan när det behövs. Det betyder också att service flyttas fram om vi upptäcker att det inte är rätt tidpunkt just nu.
​​​​​​​

service och underhåll som en del i din energibesparing

Idag är förbrukning och användning av el och elektricitet en fråga för alla företag oavsett bransch och tillverkning. Att hålla företagets kompressor och tryckluftanläggning i trim och i god kondition är en del i att optimera användningen och även förbrukning.
​​​​​​​Genom att kontrollera din tryckluftsanläggning så att inte luftläckor finns och se över hur energianvändningen ser ut kan tillverkningen både blir mer optimal och mer resurssnål. Att täppa igen lufthål, hitta sprickor i rör i tid och genom en termisk undersökning få en statusbild kan spara stora kostnader. Hos AJ Tryckluft kan du få en fullständig undersökning i samband med service.

Komplett service för din tryckluftsanläggning

Vi kan hjälpa dig med enstaka servicetillfällen, precis som att ta helhetsansvar och själv-ständigt planera in servicetillfällen. I samråd med dig lägger vi upp underhållsarbetet så att det inte krockar med din verksamhet och påverkar produktionen negativt.

Torkservice

Service utan produktionsstopp – och till rimligt pris. Prova AJ Tryckluft när det är dags för underhåll av företagets trycklufts tork. Genom förebyggande service och underhåll minskar risken för stopp i torkens funktioner. Tillsammans med oss kan du också få hjälp med justering och ombyggningar av styrsystem för en högre driftssäkerhet. 
 
Oavsett vilket tork som ingår i din tryckluftanläggning kan vi serva den. Du kan få hjälp med filterbyte såväl som byte av torkmedel, och hos oss finns stor kunskap inom de flesta märken:
 
CompAir
​​​​​​​Kaeser

Hamrin (AH, VX)
Deltech (Delair)
Ultrafilter
Domnic Hunter
Atlas Copco (BD, MD, CD, FD)
HIROSS
Kompauto (AD)
BEMA
​​​​​​​

Kylarrengöring – en del i din service

Passa på att lägga in kontroll och rengöring av kylanläggningen när det är dags för service av kompressorer och andra delar i din tryckluftsanläggning. En kylanläggning som inte fungerar korrekt och ger fukt i systemet är en stor risk för stopp i produktion eller tillverkning av produkter som inte är dugliga för försäljning. Hos oss får du alla slutna system som plattvärmeväxlare, kompletta kompressorer och kylare i tryckluftsstorkar rengjorda från kalk, avlagringar och smuts.

Kompressorservice

Du kan få hjälp med service oavsett vilka kompressorer som din trycklufts-
anläggning består utav. Idag utför vi service på alla stora märken såsom 
​​​​​​​CompAir, Kaeser, Atlas Copco och Inger Soll Rand, men även mindre kända märken - vilket ger dig tillgång till spetskompetens och bredd.
Många tryckluftsanläggningar består av maskiner från olika märken. Det är inget bekymmer för oss.

Service av elmotor och turboservice

AJ Tryckluft utför service på alla motorer som ingår i din tryckluftsanläggning. Med hjälp av samarbetspartner ser vi också till att turbokompressorer kan få både snabb och komplett service och renovering. Av oss får du renovering som inte påverkar garantitiden. I samband med service av elmotorer byter vi lager med målet att dina maskiner ska stå still så kort tid som möjligt. Fråga oss om mer information och boka service här.
 
Följande märken kan du få service och totalrenovering på:
Ingersoll Rand (Centac)
Cooper (Cameron)
Atlas Copco
​​​​​​​Kaeser

Behöver du akut hjälp?

Snabb hjälp kan spara kostnader och få igång en produktion vid plötsliga stopp av tryckluftsanläggningar.
Vi rycker ut vid akuta service- eller reparationsbehov.
​​​​​​​Läs mer här och ring oss direkt.