Kompletta tryckluftsinstallationer hos AJ Tryckluft

Tryckluftsinstallationer som sätter alla delar rätt

Oavsett om du behöver en enskild tryckluftskompressor i din verksamhet eller det handlar om en mer komplex installation med flera kompressorer och torkar är grunden i varje tryckluftsinstallation en grundlig behovsanalys. AJ Tryckluft har erfarenhet från en rad olika branscher och har levererat både lösningar för att minska läckage i befintliga anläggningar som att realisera en skräddarsydd installation hela vägen.

Hos oss kan du få underlag och hjälp att fatta rätt beslut och göra smarta investeringar, men också få praktisk hjälp med bortforsling av alla trycklufts-maskiner, rörinstallationer, el-arbeten och utbyggnad av reservkraftverk eller ställverk. Självklart ingår testkörning och uppstartsarbeten. När du har fått
din anläggning på plats kan du med ett enkelt serviceavtal få hjälp med underhåll och service.

Skräddarsydd installation och stöd för tryckluft

Alla företag har olika behov och olika tillverkningsprocesser, vilka alla ställer krav på den tryckluft som krävs. Vi hjälper dig att hitta rätt nivå av renhetsgrad på tryckluften och gör alltid en noggrant avvägd riskbedömning i den inledande behovsanalysen. Detta för att säkra upp att maskiner utsätts för så lite slitage som möjligt och att du redan från början minskar riskerna för luftläckor i din anläggning.

Har du redan en anläggning idag, är ett gott råd att kontrollera effekten och tätheten i transporten av tryckluft. Det finns kostnader att spara! AJ Tryckluft har över 40 års erfarenhet av tryckluftsbranschen och installationer av kompressorer. Det ger dig en leverantör som alltid har svar på dina frågor, ett stort kontaktnät av leverantörer på tillbehör och öga för både detaljer och helhet när det handlar om installationsarbeten.  

 
Välj en personlig aktör med stort servicehjärta och kapacitet

När din anläggning är klar, installerad och testkörd är inte AJ Tryckluft en leverantör som ser sitt arbete som klart. Uppstår funderingar och frågor, eller du upptäcker att du behöver hjälp med justeringar, finns vi alltid tillgängliga. Med ett serviceavtal hjälper vi dig att hålla din anläggning i perfekt kondition genom löpande kontroller och underhåll. Du är alltid välkommen till oss, och är stolta över att ha många goda och långa kundrelationer. Det är det bästa betyget vi kan få, och vill ha.