Energioptimering och läcksökning hos AJ Tryckluft

Energioptimering och läcksökning AJ TryckluftEnergioptimering och läcksökning AJ Tryckluft
Energioptimering och läcksökning AJ Tryckluft

Spara med energioptimering av tryckluftsanläggning 

Att optimera en tryckluftsanläggning. Att inte bara se till att alla delar fungerar effektivt tillsammans utan även täta luftläckor och sprickor innebär att företag kan sänka sina kostnader för energi och elektricitet. Under våra uppdrag med kartläggning och sökuppdrag efter läckor har kunder kunnat sänka användningen av energi direkt kopplat till tryckluftsanläggningen. Det minskar kostnader och ger en mer hållbar tillverkning. Det är en investering som lönar sig.

Så här fungerar energioptimering

Allt börjar med en kartläggning av anläggningen efter vissa bestämda parameter för att få en helhetsblick av hur anläggningen fungerar och vilka delar som drar mest energi. Två viktiga bitar när det handlar om elanvändning är lufttryckskompressorer och torkar i företagets tryckluftsanläggning. Genom att titta på förbrukning och effekten i anläggningen så får du en bild av hur optimerad den är. I undersökningen och kartläggningen ingår också att titta på hur trycket i anläggningen och maskinerna ser ut och hur jämnt flödet är. I den senare används en ultraljuds/termisk undersökning för att se var eventuella förluster av luft finns och hur stora läckorna är.
​​​​​​​

Efter kartläggning får du optimeringsåtgärder

När kartläggningen är gjord får du och ditt företag en plan på åtgärder för att minska användningen av energi och öka effektiveten i tryckluftsanläggningen. Ibland kan det innebära förslag på att byta kompressor eller torkar, i andra fall handlar det om att göra mindre justeringar och framför allt täta eventuella luftluckor. Vi ger dig en bild av nuläget, men gör också uppskattning av hur din anläggning kommer att stå sig längre fram i framtiden. Det innebär att du få en möjlighet att redan idag göra överväganden som du tjänar på om fem eller tio år.

Att hitta läckor i din tryckluftsanläggning är ekonomiskt lönsamt

Misstänker du att det finns läckor i din tryckluftsanläggning så kan AJ Tryckluft göra en enskild läckundersökning. Då får du en undersökning av alla delar i anläggningen med syfte att hitta sprickor, otätheter och andra problem som bidrar till läckor. Det ingår en ultraljuds mätning och med hjälp av SDT180 undersöks hela din anläggning.